Perjantai, Joulukuu 11, 2020, 07:20 | Ei kommentteja »

Lennokasta muotoilua

 

Halusimme aloittaa muotoilukasvatustunnit heti 3. luokan alussa, ja saimme tähän tarkoitukseen Koklaamon käyttöömme keskiviikkoisin. Olemme syksyn aikana opetelleet Koklaamon käyttöä ja työskentelyä avoimessa oppimisympäristössä jo varsin menestyksekkäästi.

Aloitimme Lintu-projektin lokakuun alussa ja se huipentuu näyttelyyn oppimistorin Cavessa ennen joulua.

Olimme jakaneet oppilaat kolmen ryhmiin, jotka ovat pysyneet samana koko projektin ajan. Ryhmiä tuli 22, ja saman verran lintuja projektin piiriin. Linnut oli valittu monipuolisesti pikkulinnuista vesilintuihin ja metsäkanalintuihin. Arvoimme jokaiselle ryhmälle nimikkolinnun, jota lähdettiin taustatutkimuksen kautta työstämään projektin tavoitteiden mukaisesti.

Tutkimustehtävä aloitettiin ideamyrskyperiaatteella, eli jokainen sai kirjoittaa kolmelle eriväriselle post it-lapulle: Mitä lintuja tunnet? Mitä tuntomerkkejä niillä on? Millaisessa elinympäristössä ne elävät? Ideamyrsky osoitti, että linnuista on jo hurjasti tietoa ennakkoon. Yhdessä katsoimme videon, jossa esiteltiin vesilintujen elämää kaupunkiympäristössä.

Aloitustunnilla kävimme myös läpi muotoiluprojektin kulkua. Tutustuimme suomalaiseen muotoiluun ja varsinkin lintuihin suomalaisessa designissa. Kerroimme oppilaille, mikä on oman projektimme tavoite ja millaisia tuotoksia on tarkoitus saada aikaan.

Aloitustunnin huipennuksena ryhmissä rakennettiin “pikalinnut” 20 minuutissa tarjotuista materiaaleista. Niistä tuli aivan supersöpöjä!

Projektin aikana on tehty tietoposteri, tutustuttu lintuihin suomalaisessa taiteessa, tehty äänimaisemaa ja pressprint-painannalla lintukuvia. Yksi ryhmä on rakentanut linnunpesiä luonnonmateriaaleista ja niihin on huovutettu munia.

 

 

Projektin loppuvaiheessa oppilaat ovat tuottaneet lintujen prototyyppejä, joiden avulla luodaan uutta korumallistoa Hintta Designin tuotevalikoimaan. Hienoja prototyyppejä syntyi 22, joista valittiin viisi parhaiten korumalliksi sopivaa lintua.

 

Tästä linkistä pääset tutustumaan lintuprojektiin alusta loppuun.


Keskiviikko, Joulukuu 9, 2020, 11:13 | Ei kommentteja »

Tila, missä on hyvä olla

 

Saimme koulullemme muotoilijavieraan, joka piti kahdelle kolmosluokalle aistityöpajaa, jossa oppilaat pääsivät rakentamaan mieluisia tiloja.  

Paja aloitettiin tunnelmaan virittäytymisellä, sopivalla musiikilla ja katsomalla hieno muotoiluvideo. Näiden pohjalta jatkettiin valitsemalla itselle mieluinen kangastilkku, joiden kuosi ja väri tuntuivat juuri siihen hetkeen sopivalta. Kangastilkkujen värimaailma ja runsaus inspiroivat oppilaita edelleen tilan suunnitteluun ja rakentamiseen.  

 

 

Ryhmä sai kapalevystä tehdyn ison alustan, johon aloitettiin suunnittelemaan värimaailmaa ja tunnelmaa tilasta, missä on hyvä olla. Jokainen oppilas sai isosta pohjasta oman alansa, johon aloitti rakentamaan omaa mieluista tilaansa. Materiaalien runsaus ja vapaa käyttö inspiroi oppilaita mahtaviin tuotoksiin, joita tukivat ihanat esittelyt valmiista tiloista.  

 

 

Muotoilija Reetta Lukka: ”Olin vakuuttunut päivän annista. Lapsissa elää uskomaton luomisvimma ja osaaminen, kun vain antaa kanavat. Hintan koulussa muotoilukasvatussuunnitelma on osa oppimista ekaluokasta alkaen. Luottamus itsenäiseen kykyyn visualisoida ja ratkaista ongelmia yksin tai yhdessä välitty.”   

 


Perjantai, Marraskuu 13, 2020, 08:01 | Ei kommentteja »

Hintan koulussa toteutetaan muotoilukasvatusta koulumme muotoilukasvatussuunnitelman ja sitä havainnollistavan muotoilukasvatuskehän (alla) mukaisesti. Seuraavasta linkistä pääset kurkistamaan 4 luokan Pohjoismaat projektiin.


Tiistai, Lokakuu 6, 2020, 13:39 | Ei kommentteja »

Syyskuussa Koklaamossa pidettiin ensimmäinen Steam koulutus, mikä aloitti Oulun kaupungin Steam koulutusten sarjan. Aiheena koulutuksessamme oli Steamia muotoilukasvatuksen keinoin. 

Rehtori Matti Ahola esitteli aluksi Koklaamoa ja Hintta Design verkkokauppaa sekä koulumme yrittäjäkasvatusta. Tämän jälkeen aloitimme varsinaisen koulutuksen, missä esittelimme Hintan koulun muotoilukasvatussuunnitelmaa ja muotoilusykliä sekä 4lk toteuttamaa peliprojektia muotoilukasvatuksen näkökulmasta. 

Osallistujat pääsivät myös kokeilemaan korusuunnittelua muotoilusykliä käyttäen. Tuloksena oli hienoja suunnitelmia ja prototyyppejä.


Keskiviikko, Joulukuu 11, 2019, 11:49 | Ei kommentteja »

Hintan koulu sai kunnian suunnitella ja valmistaa korut kirjailija Katariina Vuorelle itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoon Presidentinlinnaan. Koruprojektia toteuttamaan valittiin 4.-6. luokilta kuusi oppilasta, jotka pääsivät tutustumaan ja osallistumaan muotoiluprosessiin alkutapaamisesta lähtien. Muotoiluprosessi käynnistyi asiakastapaamisella, jossa Katariina kertoi valitsemastaan asusta ja koruun liittyvistä toiveistaan oppilaille ja ohjaaville opettajille. Alkutapaamisessa pohdittiin alustavasti myös mahdollisia valmistusmenetelmiä ja materiaaleja. 

Jo tapaamisen aikana oppilailla syntyi ensimmäisiä ideoita korusta, kun he kuuntelivat asiakkaan toiveita. Kuitenkin ennen ideoinnin jatkamista oppilaita ohjattiin hakemaan tietoa valitun vintagemekon tyylillisestä aikakaudesta. Oppilaat kokosivat yhdessä visuaalista moodboardia padletiin, jonne he myös kirjasivat ideoitaan koruun liittyen. 


Tiedonhankinnan jälkeen oppilaiden kanssa aloitettiin vapaa ideointi ja luonnosteleminen, jossa apuna hyödynnettiin erilaisia ideointitekniikoita. Aluksi oppilaat piirsivät mustalla tussilla A3-paperille oman sen hetkisen ideansa korusta. Aikaa idean esiin piirtämiseen annettiin muutama minuutti. Tämän jälkeen oppilaita pyydettiin luonnostelemaan piirtämällä uusi idea, mutta aikaa rajoitettiin yhteen minuuttiin. Ideointia ja luonnostelua jatkettiin näin muutama kerta, kunnes aikaa uuden luonnoksen tuottamiseen oli enää 15 sekuntia. Me muotoiluprosessia ohjanneet opettajat halusimme käyttää tusseja, jottei paperille piirtyneitä jälkiä voisi pyyhkiä pois, ja rajoittaa aikaa, jottei oppilaat ennättäisi tässä vaiheessa vielä liikaa miettiä ideaansa. 

Luonnostelua ja ideointia jatkettiin siten, että oppilaat valitsivat omista ensimmäisen vaiheen luonnoksistaan yhden idean, jota he lähtivät seuraavaksi ohjattuna varioimaan. Myös tässä vaiheessa rajoitimme luonnosteluaikaa noin minuuttiin ja pyrimme kannustamaan oppilaita kaikkien hupsujenkin ideoiden esiin tuomiseen. Luonnosten varioinnissa oppilaiden tuli muun muassa muuttaa jollain tapaa valitun luonnoksen mittasuhteita, lisätä tai muuttaa jokin vastakohta ideaan sekä lisätä lehden muoto. Jokaista variointia varten oppilaat piirsivät uuden luonnoksen joko alkuperäisen valitun luonnoksen pohjalta tai viimeisimmän luonnoksen pohjalta. Näin oppilaille alkoi kertyä määrällisesti paljon luonnoksia. 

Tämän jälkeen oppilaat valitsivat jälleen yhden luonnoksistaan, joita jatkotyöstimme yhteisöllisesti. Ideana oli, että oppilaat kiersivät luonnospaperilta toiselle ja muokkasivat luonnosta rajatussa ajassa. Työskentelyn jälkeen meillä oli kuusi luonnosta, joissa näkyi kaikkien kuuden oppilaan ideat. 

Koko ideointi- ja luonnostelurupeaman päätteeksi tarkastelimme yhdessä kuutta viimeisintä luonnosta. Oppilaat nostivat esiin asioita ja elementtejä, jotka syystä tai toisesta herättivät heidän mielenkiintonsa, ja pyrkivät perustelemaan huomioitaan. Vaikka tarkastelu keskittyi viimeisimpiin luonnoksiin, säilytimme kaikki aiemmat luonnokset koko ajan nähtävillä. Oppilaiden nostamien huomioiden pohjalta kokosimme yhteisiä suuntaviivoja seuraavaa työskentelyvaihetta varten. 

Seuraavaksi oppilaat jaettiin pareihin ja he valmistivat kartongista korumalliston prototyypit jaettujen ideoiden pohjalta. Oppilailla oli nähtävillä sekä moodboard että kaikki aiemmat luonnokset. Pareista riippuen osa oppilaista hahmotteli yhteisiä suuntaviivoja piirtämällä luonnostelemalla, kun taas osa enemmän keskustelemalla. Kartonkiprotojen pohjalta oppilaat antoivat toisilleen myönteistä palautetta, mutta myös kehitysehdotuksia mallintamista varten. 

Korujen valmistamisessa hyödynnettiin laserleikkausta, joten oppilaat pääsivät mallintamaan suunnitelmansa vektoriohjelmalla. Mallintaminen ja koekappaleiden laserleikkaus vuorottelivat siten, että kappaleita tarkasteltiin ja niihin tehtiin tarvittaessa pieniä muutoksia. Kun koruihin suunniteltuja osia oli laserleikattu muutamasta väristä, kokosivat oppilaat koruista erilaisia versioita asiakkaalle näytettäväksi. Vaikka suunnitelmat oli mallinnettu korumallistojen mukaan, yhdistelivät oppilaat ennakkoluulottomasti eri korumallistoihin suunniteltuja osia keskenään. 

Erilaiset koruvaihtoehdot esiteltiin Katariinalle tapaamisessa, jossa hän valitsi itsellensä sopivimman yhdistelmän itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa varten.

Tämän jälkeen teimme korujen mallinnuksiin viimeisiä viilauksia ja ratkoimme yhdessä eteen tulleita haasteita pala kerrallaan. Kun tekniset haasteet korun osien osalta oli voitettu, kokosimme korut valmiiksi juhlaa varten. Lue lisää Kalevan verkkosivuilta.


Hintan koulu
Valjastie 19
90650 Oulu

rehtori Matti Ahola
0447039141