Koru linnan juhliin

Hintan koulu sai kunnian suunnitella ja valmistaa korut kirjailija Katariina Vuorelle itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoon Presidentinlinnaan. Koruprojektia toteuttamaan valittiin 4.-6. luokilta kuusi oppilasta, jotka pääsivät tutustumaan ja osallistumaan muotoiluprosessiin alkutapaamisesta lähtien. Muotoiluprosessi käynnistyi asiakastapaamisella, jossa Katariina kertoi valitsemastaan asusta ja koruun liittyvistä toiveistaan oppilaille ja ohjaaville opettajille. Alkutapaamisessa pohdittiin alustavasti myös mahdollisia valmistusmenetelmiä ja materiaaleja.

Jo tapaamisen aikana oppilailla syntyi ensimmäisiä ideoita korusta, kun he kuuntelivat asiakkaan toiveita. Kuitenkin ennen ideoinnin jatkamista oppilaita ohjattiin hakemaan tietoa valitun vintagemekon tyylillisestä aikakaudesta. Oppilaat kokosivat yhdessä visuaalista moodboardia padletiin, jonne he myös kirjasivat ideoitaan koruun liittyen.


moodboard2png

Tiedonhankinnan jälkeen oppilaiden kanssa aloitettiin vapaa ideointi ja luonnosteleminen, jossa apuna hyödynnettiin erilaisia ideointitekniikoita. Aluksi oppilaat piirsivät mustalla tussilla A3-paperille oman sen hetkisen ideansa korusta. Aikaa idean esiin piirtämiseen annettiin muutama minuutti. Tämän jälkeen oppilaita pyydettiin luonnostelemaan piirtämällä uusi idea, mutta aikaa rajoitettiin yhteen minuuttiin. Ideointia ja luonnostelua jatkettiin näin muutama kerta, kunnes aikaa uuden luonnoksen tuottamiseen oli enää 15 sekuntia. Me muotoiluprosessia ohjanneet opettajat halusimme käyttää tusseja, jottei paperille piirtyneitä jälkiä voisi pyyhkiä pois, ja rajoittaa aikaa, jottei oppilaat ennättäisi tässä vaiheessa vielä liikaa miettiä ideaansa.

Luonnostelua ja ideointia jatkettiin siten, että oppilaat valitsivat omista ensimmäisen vaiheen luonnoksistaan yhden idean, jota he lähtivät seuraavaksi ohjattuna varioimaan. Myös tässä vaiheessa rajoitimme luonnosteluaikaa noin minuuttiin ja pyrimme kannustamaan oppilaita kaikkien hupsujenkin ideoiden esiin tuomiseen. Luonnosten varioinnissa oppilaiden tuli muun muassa muuttaa jollain tapaa valitun luonnoksen mittasuhteita, lisätä tai muuttaa jokin vastakohta ideaan sekä lisätä lehden muoto. Jokaista variointia varten oppilaat piirsivät uuden luonnoksen joko alkuperäisen valitun luonnoksen pohjalta tai viimeisimmän luonnoksen pohjalta. Näin oppilaille alkoi kertyä määrällisesti paljon luonnoksia.


luonnoksia1_1576146340jpg

Tämän jälkeen oppilaat valitsivat jälleen yhden luonnoksistaan, joita jatkotyöstimme yhteisöllisesti. Ideana oli, että oppilaat kiersivät luonnospaperilta toiselle ja muokkasivat luonnosta rajatussa ajassa. Työskentelyn jälkeen meillä oli kuusi luonnosta, joissa näkyi kaikkien kuuden oppilaan ideat.

Koko ideointi- ja luonnostelurupeaman päätteeksi tarkastelimme yhdessä kuutta viimeisintä luonnosta. Oppilaat nostivat esiin asioita ja elementtejä, jotka syystä tai toisesta herättivät heidän mielenkiintonsa, ja pyrkivät perustelemaan huomioitaan. Vaikka tarkastelu keskittyi viimeisimpiin luonnoksiin, säilytimme kaikki aiemmat luonnokset koko ajan nähtävillä. Oppilaiden nostamien huomioiden pohjalta kokosimme yhteisiä suuntaviivoja seuraavaa työskentelyvaihetta varten.

Seuraavaksi oppilaat jaettiin pareihin ja he valmistivat kartongista korumalliston prototyypit jaettujen ideoiden pohjalta. Oppilailla oli nähtävillä sekä moodboard että kaikki aiemmat luonnokset. Pareista riippuen osa oppilaista hahmotteli yhteisiä suuntaviivoja piirtämällä luonnostelemalla, kun taas osa enemmän keskustelemalla. Kartonkiprotojen pohjalta oppilaat antoivat toisilleen myönteistä palautetta, mutta myös kehitysehdotuksia mallintamista varten.


img_20191212_112536jpg

Korujen valmistamisessa hyödynnettiin laserleikkausta, joten oppilaat pääsivät mallintamaan suunnitelmansa vektoriohjelmalla. Mallintaminen ja koekappaleiden laserleikkaus vuorottelivat siten, että kappaleita tarkasteltiin ja niihin tehtiin tarvittaessa pieniä muutoksia. Kun koruihin suunniteltuja osia oli laserleikattu muutamasta väristä, kokosivat oppilaat koruista erilaisia versioita asiakkaalle näytettäväksi. Vaikka suunnitelmat oli mallinnettu korumallistojen mukaan, yhdistelivät oppilaat ennakkoluulottomasti eri korumallistoihin suunniteltuja osia keskenään.

Erilaiset koruvaihtoehdot esiteltiin Katariinalle tapaamisessa, jossa hän valitsi itsellensä sopivimman yhdistelmän itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa varten.

valinta_1576066971jpg

Tämän jälkeen teimme korujen mallinnuksiin viimeisiä viilauksia ja ratkoimme yhdessä eteen tulleita haasteita pala kerrallaan. Kun tekniset haasteet korun osien osalta oli voitettu, kokosimme korut valmiiksi juhlaa varten. Lue lisää Kalevan verkkosivuilta.